Wat moet er dan allemaal geregeld worden?

Geen enkele scheiding is hetzelfde. Hebben jullie een koopwoning? Dan moet er besloten worden of het huis verkocht wordt of dat één van jullie er kan blijven wonen. Is er partneralimentatie nodig om beiden rond te kunnen komen na de scheiding? Zijn jullie op huwelijkse voorwaarden getrouwd of zijn jullie samenwonend en hebben jullie een samenlevingscontract? Of hebben jullie schriftelijk helemaal niets vastgelegd?  Ook de materiële zaken zoals de inboedel, de auto etc. moeten verdeeld gaan worden. En vergeet de pensioenen niet. Mogelijk zijn er nog lijfrentes of andere verzekeringen? Het spaargeld en de betaalrekeningen zullen ook gesplitst moeten worden. Kortom, er zijn heel wat onderwerpen die aan bod zullen komen. En dan hebben we het nog niet eens over de kinderen gehad.

Hebben jullie samen kinderen dan moet er hoogstwaarschijnlijk een ouderschapsplan opgesteld worden. In het ouderschapsplan worden afspraken gemaakt die betrekking hebben op de kinderen. In een ouderschapsplan staan in ieder geval afspraken over het ouderlijk gezag, de zorg en de omgangsregeling, afspraken over de communicatie en de kinderkosten (kinderalimentatie) vermeld.

In een schriftelijke overeenkomst (echtscheidingsconvenant) tussen jou en je partner worden alle afspraken die jullie hebben gemaakt over de echtscheiding vastgelegd. Hierbij kun je denken aan afspraken over de boedelverdeling, de woning, de (eventuele) alimentatie en het pensioen.

Een echtscheidingsconvenant is noodzakelijk bij een echtscheiding en wordt door de rechter bekrachtigd. Bij een beëindiging van een relatie na samenwonen gelden er andere voorwaarden. Hierbij is het opstellen van een convenant niet verplicht, maar het is wel aan te raden om alle afspraken in een (vaststelling) overeenkomst vast te leggen.