Financiën

Als je gescheiden bent, blijft je als ouder financieel verantwoordelijk totdat je kind 21 jaar is. Bij een kind jonger dan 21 jaar, moeten er afspraken gemaakt worden over de financiële afwikkeling. Zo kan er een bankrekening voor het kind geopend worden, waar beide ouders gebruik van kunnen maken of door het betalen van kinderalimentatie.

Het vaststellen van kinderalimentatie is de meest voorkomende regeling. Dit houdt in dat de ene ouder financieel verantwoordelijk wordt voor het kind. De andere ouder betaald aan deze ouder mee in de vorm van kinderalimentatie. De hoogte van de kinderalimentatie kan op twee manieren worden bepaald. Of de ouders bepalen gezamenlijk de hoogte van het bedrag, of dit wordt uitgerekend door een mediator of advocaat. Meestal wordt ervoor gekozen om het bedrag officieel te laten uitrekenen door een advocaat/mediator. Zij gaan onafhankelijk te werk.

Bij het co-ouderschap maken ouders vaak gebruik van een bankrekening voor het kind, waar beide ouders geld op storten en gebruik van maken. Op deze manier worden kosten voor het kind door beide ouders betaald. Hiervoor is echter wel nodig dat beide ouders het eens moeten zijn waaraan het geld wordt uitgegeven. Daarnaast wordt dit bedrag niet gezien als kinderalimentatie. Mocht een van de ouders zich niet meer aan de afspraken houden om het bedrag te storten, dan is het bij deze regeling moeilijker om deze ouder hiertoe te dwingen. Terwijl bij het niet betalen van de kinderalimentatie, hulp ingeschakeld kan worden van het LBIO (landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen).

Partneralimentatie

Bij het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, moet er wellicht ook partneralimentatie worden betaald. Dit komt alleen voor als één van de partners te weinig inkomen heeft om van rond te komen. Hiervoor wordt gekeken naar het (netto) inkomen dat jullie als gezin hadden. Na de scheiding hebben beide partners recht op ongeveer 60% van het gezinsinkomen, dit maakt samen 120%. Echter doordat je gezamenlijke kosten als huur, gas, water en licht niet meer met elkaar kunt delen, wordt het leven van een alleenstaande ouder duurder. Er wordt maximaal 5 jaar partneralimentatie betaald. Er zijn wel een aantal situaties waarin dit afwijkt. Laat je hier goed over informeren door een advocaat of mediator. Partneralimentatie is niet bij wet verplicht voor ouders die niet getrouwd of geregistreerd partners zijn geweest. Deze afspraak kan wel in een samenlevingscontract zijn opgenomen.

Scheiding en de belastingdienst

Als er sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen, moet de verdeling van alle bezittingen fiscaal (voor de Belastingdienst) en juridisch kloppen. Vooral als er sprake is van een koophuis en/of leningen. Laat je tijdens de verdeling goed informeren door iemand die hier verstand van heeft, om toekomstige problemen te voorkomen.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met het Servicepunt.