De rechtbank

Als alle afspraken vastgelegd zijn, dan is de scheiding in de rechtbank eigenlijk nog alleen een formaliteit. Mochten jullie het niet eens kunnen worden over bepaalde zaken, dan zal de rechter een beslissing nemen. Als je het daar niet mee eens bent, dan kun je in hoger beroep gaan. Het aanvragen van een echtscheiding gaat via de rechter. Alleen een advocaat kan het verzoek tot scheiding indienen. Wanneer de echtscheidingsdocumenten door de rechter zijn beoordeeld en hij besluit om de echtscheiding uit te spreken is de echtscheiding nog niet officieel een feit. Jullie hebben immers nog de mogelijkheid om tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep te gaan. Als jullie besluiten om hiervan af te zien (hoger beroep) dan kunnen jullie een akte van berusting ondertekenen, hiermee vervalt de termijn van drie maanden waarin je in beroep kan gaan tegen de uitspraak.

De advocaat kan vervolgens de echtscheiding laten inschrijven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie zijn getrouwd. Op het moment dat de echtscheiding is ingeschreven bij de burgerlijke stand is de echtscheiding definitief.