Pedagogisch advies bij scheiding

De ondersteuning van het pedagogisch bureau wordt aangeboden aan ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn en hun kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar. Het aanbod is gericht op bemiddeling tussen ouders om de communicatie te verbeteren en tot goede afspraken te komen over de zorg en de opvoeding. Het belang van het kind/de kinderen staat hierbij altijd centraal. Belangrijk is dat ouders met elkaar blijven overleggen, kunnen onderhandelen en weten hoe om te kunnen gaan met conflicten om  zo te komen tot  een gezamenlijke invulling van het ouderschapen een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind/kinderen.

Ouderschap blijft!

Het aanbod is gratis en er is geen verwijzing nodig. Ouders kunnen zich aanmelden via Kwadraad 088-9004000 of m.kraaijkamp@kwadraad.nl.