Ouderschapsbemiddeling

Ouders kunnen, met het advies van de Kinderrechter, een afspraak maken met het Kernteam. Een eerste afspraak is met ouders, het Kernteam en de ouderschapsbemiddelaar van Youké. Van beide ouders worden vragen en zorgen geïnventariseerd. Er vindt een kennismaking plaats tussen de hulpverlener van Youké en de kind(eren). Aan de hand van deze gesprekken wordt een inschatting gemaakt over de bemiddelbaarheid van ouders. Ouders worden geïnformeerd over rol en verantwoordelijkheid in het bemiddelingstraject.

Ongeveer na drie weken start het bemiddelingstraject en bestaat uit zo een 8 bijeenkomsten.

Hulp kan niet worden geboden als er sprake is van een juridische strijd. Youké werkt niet met opgeleide familiemediators en/of advocaat-familie mediators.