Omgang met kinderen na scheiding

Een scheiding is voor kinderen een emotionele gebeurtenis. Goede omgang met beide ouders is daarom belangrijk. Na een scheiding heeft ieder kind recht op contact met beide ouders. Gescheiden ouders zijn sinds 2009 wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In de praktijk valt het opstellen of naleven van zo’n plan niet altijd mee. Het traject Begeleide Omgang kan ouders hierbij ondersteunen.

Doel van Begeleide Omgang is dat er (goed) contact is tussen kind(eren) en beide ouders. Er wordt gedurende het traject toegewerkt naar een situatie waarbij de omgang weer zonder begeleiding kan plaatsvinden. Op die manier kan het kind met de ouder verder contact opbouwen.

Begeleide Omgang is bedoeld voor gescheiden ouders met een of meer minderjarige kinderen die steun kunnen gebruiken bij het maken en in stand houden van een omgangsregeling.

Ouders en/of professionals kunnen een aanmelding doen bij het kernteam van de gemeente .