Ouderverstoting

Zet de ene ouder de kinderen op tegen de andere ouder? Dit ouderverstoting of oudervervreemding. Vaak gebeurt dit als er sprake is van een vechtscheiding.

Scheidingen verlopen niet altijd even makkelijk. Soms ontstaat er een strijd, waarbij kinderen als machtsmiddel worden ingezet. Zo wordt er bijvoorbeeld thuis alleen nog maar negatief over de andere ouder gesproken, wordt de omgang tussen kind en ouder gedwarsboomd en wordt al het contact zo moeilijk mogelijk gemaakt. Het niet houden aan de omgangsregeling en bijvoorbeeld de kinderen niet met de andere ouder laten bellen is vaak het begin van ouderverstoting. 

Contact verbreken door het kind
Bij ouderverstoting probeert de ene ouder de ander zo zwart te maken, dat het kind uiteindelijk besluit het contact met de andere ouder te verbreken. Er ontstaat dan een hele nare situatie die er vaak voor zorgt dat kinderen één van hun ouders lange tijd niet zien of spreken.

Impactvol
Een scheiding is voor kinderen al erg ingrijpend. Dit soort oudervervreemding werkt in zo’n situatie heel verwarrend. Kinderen worden beroofd van hun gevoel van zekerheid en veiligheid, dat toch al een deuk heeft opgelopen door de scheiding. Ouderverstoting heeft veel impact op een kind en kan veel schade toebrengen. Het valt dan ook onder kindermishandeling.

Gevolgen van ouderverstoting
Ouderverstoting heeft voor kinderen veel gevolgen. Zo kunnen zij te maken krijgen met het syndroom ouderverstoting (ook wel PAS genoemd). Kinderen krijgen hierbij allerlei klachten, zowel fysiek als geestelijk.

Het ouderverstotingsyndroom heeft vaak een boemerangeffect op latere leeftijd. Het kind voelt zich bedrogen, zodra hij of zij in de gaten krijgt dat de ouder bij wie zij altijd hebben gewoond altijd heeft gelogen over de andere ouder. De verhalen die werden verteld, blijken helemaal niet te kloppen.

Het gevolg hiervan is dat het kind contact gaat zoeken met de verstoten ouder en vaak niets meer te maken wil hebben met de ander. Dit is het boemerangeffect. Alleen als de verstoten ouder het kind probeert aan te moedigen om het probleem met de ander op te lossen door te praten, dan kan het syndroom zich (met goede hulp) enigszins herstellen.

Advies
Het is voor een kind heel belangrijk om contact te hebben met zowel moeder als vader. Probeer er als ouder alles aan te doen om dit contact te stimuleren.